Newsletter Help

Соғанаглар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Na tejto stránke sa objednávajú cibule a nie semená, napriek tomu, že vám nákupný košík uvádza "semená". Uzávierka objednávok je do 30.8.2017. Cibuľoviny distribuujeme od augusta do septembra 2017. Niektorých druhov a odrôd je obmedzené množstvo, preto doporučujeme objednávku čo najskôr. Návod ako objednať cez e-shop je tu.

On this page you are buing BULBS and TUBERS and not seeds even if the shopping cart is showing term "seeds". Deadline for orders is on 30.8.2017. Bulbs and tubers are sent from August to September 2017. Order shall be send immediately, because stock of some species is limited and might be sold out soon. Info how to place an order is here.Сәһифәләр:  A B C D E F G H I L M N O P R S T 
Сәһифәләр:  1 2 3 4 5 6 7 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
BULB2  Acis autumnalis    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB3  Acis nicaeensis    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB5  Allium Ambassador    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
BULB6  Allium Cameleon    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB7  Allium Eros    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB8  Allium Firmament    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
BULB9  Allium Gladiator    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB10  Allium Globemaster    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB11  Allium Hair    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
9 € / 10,5 €
 
BULB12  Allium Jackpot    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
BULB13  Allium Mount Everest    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB14  Allium Pinball Wizard    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB15  Allium Purple Rain    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB16  Allium Purple Surprise    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB17  Allium Round 'n Purple    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB18  Allium Spider    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB19  Allium Statos    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB20  Allium Summer Drummer    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
9 € / 10,5 €
 
BULB21  Allium Violet Beauty    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
9 € / 10,5 €
 
BULB22  Allium Violet Beauty    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
9 € / 10,5 €
 
BULB23  Allium White Giant    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
BULB25  Allium altissimum    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
BULB27  Allium ampeloprasum    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB28  Allium ampeloprasum var. ampeloprasum Elephant garlic    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 2 €
 
BULB29  Allium ampeloprasum var. babingtonii    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB30  Allium amplectens Graceful Beauty    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB33  Allium angulosum    
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB35  Allium atropurpureum    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB38  Allium backhousianum    
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB42  Allium caeruleum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 
BULB43  Allium caesium    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 13,5 €
 

Сәһифәләр:  A B C D E F G H I L M N O P R S T 
Сәһифәләр:  1 2 3 4 5 6 7 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.