Newsletter Help

Сикад палмалар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  C 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
CYC1  Cycas circinalis   Һиндистан  
1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
60 € / 80 €
 
CYC1  Cycas revoluta   Һиндистан  
1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
60 € / 80 €
 
CYC1  Cycas thouarsii
Cycas thouarsii
Cycas thouarsii
Cycas thouarsii  
Мадагаскар  
100 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
500 € / 550 €

1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
4500 € / 4700 €
 

Сәһифәләр:  C 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.