Newsletter Help

Чохиллик биткиләр

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W 
Сәһифәләр:  1 2 3 4 5 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
H10  Acinos alpinus    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H11  Aconitum napellus    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H593  Aconitum pulchellum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H12  Actinella scaposa    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H594  Adonis vernalis     
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H595  Aethionema caespitosa    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H596  Aethionema caespitosum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H597  Aethionema eunomioides    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H13  Aethionema grandiflorum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H598  Aethionema iberideum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H599  Aethionema oppositifolium    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H14  Aethionema saxatilis    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H15  Aethionema subulatum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H18  Agrimonia pilosa    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H600  Achillea erba    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H19  Achillea sp.    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H20  Allium aflatunense    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H21  Allium cf. beesianum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H22  Allium cyathophorum var. farreri    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H23  Allium christophii    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H24  Allium insubricum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H601  Allium karataviense     
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H25  Allium moly    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H26  Allium narcissiflorum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H602  Allium senescens    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H27  Allium sikkimense    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H28  Allium sp.   Болгарыстан  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 
H603  Alyssoides utriculata    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
H604  Alyssum caespitosum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H29  Alyssum cuneifolium    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,7 € / 4,7 €
 
H605  Alyssum propinguum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,7 € / 3,7 €
 

Сәһифәләр:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W 
Сәһифәләр:  1 2 3 4 5 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.