Newsletter Help

Палмалар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A C H L P R S T 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
P1  Allagoptera leucocalix   Боливија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,3 €

100 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3 € / 4 €
 
PP47  Areca cathecu   Һиндистан  
1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
60 € / 80 €
 

Сәһифәләр:  A C H L P R S T 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.