Newsletter Help

Чохиллик биткиләр

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V 
Сәһифәләр:  1 2 3 4 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
S1300  Acinos alpinus    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
S1579  Aconitum karakolicum   Газахыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1301  Aconitum napellus    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
NO1  Aconitum septentrionale   Норвеч  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
NO2  Actaea spicata   Норвеч  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1090  Aegopodium podagraria   Чехија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1302  Aethionema caespitosa    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
S1303  Aethionema oppositifolium    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
S1304  Aethionema saxatilis    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,9 € / 2 €
 
S180  Agastache rugosa Alabaster    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S181  Agrimonia eupatoria   Чехија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1657  Achillea filipendulina   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S183  Achillea filipendulina    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S184  Achillea millefolium Martina    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S187  Achillea millefolium Moonshine   Словакија  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S185  Achillea millefolium Nana compacta    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S186  Achillea millefolium Paprika    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S189  Achillea ptarmica The Pearl    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S188  Achillea ptarmica    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S190  Achillea tomentosa    
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S191  Ajuga pyramidalis   Италија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S192  Alcea rosea    
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,9 € / 1,5 €
 
S193  Alcea rosea   Хорватија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S194  Alcea rosea   Италија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S195  Alchemilla mollis    
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,4 €
 
S196  Alisma plantago-aquatica   Маҹарыстан  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
NO3  Alliaria petiolata   Норвеч  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S197  Alliaria petiolata    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
US1  Allium acuminatum   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,9 € / 4,5 €
 
S198  Allium afflatunense    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S199  Allium altaicum
Allium altaicum
Allium altaicum  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S200  Allium ampeloprasum   Испанија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1580  Allium atrosanguineum   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1581  Allium atrosanguineum   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S201  Allium carinatum ssp. pulchelum
Allium carinatum ssp. pulchelum
Allium carinatum ssp. pulchelum  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S202  Allium commutatum Brač
Allium commutatum Brač  
Хорватија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S203  Allium commutatum Gargano
Allium commutatum Gargano  
Италија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1582  Allium cyathophorum var. farreri   Чин  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1583  Allium fedtschenkoanum   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S206  Allium flavum   Чехија, Руминија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1658  Allium galanthum   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S207  Allium hirtifolium var. album    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1584  Allium chrysanthum   Чин  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1684  Allium macedonicum   Македонија  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2,2 € / 2,7 €
 
US2  Allium nevadense   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,9 € / 4,5 €
 
S208  Allium obliquum    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S1585  Allium oschaninii   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1127  Allium paniculatum   Македонија  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,2 € / 1,8 €
 
S1586  Allium saposhnikovii   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S210  Allium sphaerocephalon   Болгарыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 

Сәһифәләр:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V 
Сәһифәләр:  1 2 3 4 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.