Newsletter Help

Шахтаја дөзүмлү кол вә ағаҹлар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Чохиллик биткиләр, Сарымсаг Соғанаглар

Јарпағы төкүлән ағаҹлар

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W X Z 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
S2  Acer campestre   Словакија  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S3  Acer ginnala   Чин  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S1625  Acer monspessulanum Basque Montains   Испанија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
165 € / 185 €
 
S1626  Acer opalus Pyrenees (Pirineo axial)   Испанија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
165 € / 185 €
 
S4  Acer palmatum Atropurpureum   Јапонја  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
498 € / 524 €
 
S5  Acer platanoides   Словакија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S6  Acer pseudoplatanus   Словакија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S8  Acer saccharum   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,5 €
 
S9  Acer semenovii   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,5 €
 
S16  Aesculus californica (12/2018)   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,7 €

10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
15 € / 19 €
 
S17  Aesculus hippocastanum   Чехија, Словакија  
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 15 €
 
S18  Aesculus chinensis (12/2018)   Чин  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
S19  Aesculus pavia (12/2018)
Aesculus pavia (12/2018)  
Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,7 €
 
S38  Ailanthus altissima   Словакија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S71  Alnus glutinosa   Чехија  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S72  Alnus incana   Чехија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €

100 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
S73  Alnus viridis   Чехија, Словакија  
50 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
112 € / 118 €
 
S83  Amelanchier alnifolia    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S84  Amelanchier lamarckii   Канада  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €
 
S1585  Amelanchier ovalis   Словенија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,5 €
 
US10  Amelanchier utahensis   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,9 € / 4,5 €
 
S85  Amygdalus communis   Хорватија  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,1 € / 1,5 €
 
S86  Amygdalus nana   Маҹарыстан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,1 € / 1,5 €
 
S87  Amygdalus webbii (Prunus webbii)   Јунаныстан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,5 €
 
S131  Arctostaphylos uva-ursi    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,5 €
 
H250  Armeniaca vulgaris   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,5 € / 4 €
 
S137  Aronia prunifolia   Чехија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,7 € / 1,7 €

100 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
4 € / 9 €
 

Сәһифәләр:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W X Z 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.