Newsletter Help

Шахтаја дөзүмлү кол вә ағаҹлар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Јарпағы төкүлән ағаҹлар

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Z 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
S1  Acer campestre   Словакија  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S2  Acer ginnala   Чин  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S3  Acer palmatum Atropurpureum   Јапонја  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
498 € / 524 €
 
S4  Acer platanoides   Словакија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S5  Acer pseudoplatanus   Словакија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S6  Acer rubrum   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
263 € / 277 €
 
S1279  Acer saccharum   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S8  Acer semenovii   Гырғызыстан  
5 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S1501  Aesculus californica (11/2017)   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,7 €

10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
15 € / 19 €
 
S9  Aesculus hippocastanum   Чехија, Словакија  
3 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
10 € / 15 €
 
S1521  Aesculus chinensis (11/2017)   Чин  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
20 € / 22 €
 
INS48  Aesculus indica (500 g)   Һиндистан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
34 € / 44 €
 
S1502  Aesculus pavia (11/2017)
Aesculus pavia (11/2017)  
Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 2,7 €
 
S10  Ailanthus altissima   Словакија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
INS53  Ailanthus excelsa (500 g)   Һиндистан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
34 € / 44 €
 
S12  Alnus glutinosa   Чехија  
30 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S13  Alnus incana   Чехија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €

100 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
INS63  Alnus nepalensis (500 g)   Һиндистан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
52 € / 62 €
 
S14  Alnus viridis   Чехија, Словакија  
50 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €

1 kg тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
112 € / 118 €
 
S15A  Amelanchier alnifolia    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
S15B  Amelanchier lamarckii   Канада  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €
 
US10  Amelanchier utahensis   Америка Бирләшмиш Штатлары (АБШ)  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
3,9 € / 4,5 €
 
S17  Amygdalus communis   Хорватија  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,1 € / 1,5 €
 
S18  Amygdalus nana   Маҹарыстан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,1 € / 1,5 €
 
S218  Amygdalus webbii (Prunus webbii)   Јунаныстан  
1 тохум Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,1 € / 1,5 €
 
SM121  Arctostaphylos uva-ursi    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1,5 € / 1,9 €
 
S19  Aronia prunifolia   Чехија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
0,5 € / 1,3 €

100 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
4 € / 9 €
 

Сәһифәләр:  A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Z 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.