Newsletter Help

Помидорлар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Бүтүн сорт помидорлар Phytophthora infestans-а давамлыдыр.

Бизим тәклиф етдијимиз помидор нөвләри 5група бөлунур:

Классик помидорлар (Lycopersicon esculentum convar. esculentum) 1 g тохумлар = 400-500 тохумлар

Албалывари помидор (Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var. cerasiformis)

Армудвари помидорлар (Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var. pyriformis)

Помидорун ботаники нөвү

Lycopersicon cheesmanii

Lycopersicon pimpinellifolium

Минимум сифариш 1 пакетдир! Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  L 
Сәһифәләр:  1 2 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
T148  Lycopersicon esculentum Dancing With Smurfs Tomato    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T26  Lycopersicon esculentum Hungarian Giant    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T149  Lycopersicon esculentum Primary Colors Tomato    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T185  Lycopersicon esculentum Sub Arctic Tomato (42 days)   Канада  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T150  Lycopersicon esculentum Variegated Tomato    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T78  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Amish Yellow
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Amish Yellow
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Amish Yellow  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T79  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T83  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Plum
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Plum  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T84  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T85  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Black Russian  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T6  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Bonny Best    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T12  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Delicious    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T87  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Dulcia    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T15  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Garden Peach
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Garden Peach  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €
 
T22  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Grosse Lisse    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T25  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Highlander Rose
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Highlander Rose  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T28  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Cherokee Purple    
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
6 € / 9 €
 
T74  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Chincha
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Chincha  
Перу  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T90  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Large Plum
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Large Plum  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T191  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Market Wonder (Maravilha dos Mercados, Merveille des Marchés)   Португалија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T192  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Marmande   Португалија  
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €
 
T95  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Maxi
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Maxi
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Maxi
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Maxi  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T76  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Orange Banana
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Orange Banana  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T96  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Oranže
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Oranže  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T99  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Purple Calabash    
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €
 
T100  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Purple Smudge    
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €
 
T104  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Tigerella
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Tigerella  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €
 
T106  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Yellow Peach
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Yellow Peach  
 
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T71  Lycopersicon esculentum convar. esculentum Zomok
Lycopersicon esculentum convar. esculentum Zomok  
 
10 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,6 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
6 € / 9 €
 
T122  Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var. cerasiformis Coroico
Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var. cerasiformis Coroico  
Боливија  
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €

1 g тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
2 € / 3 €
 
T109  Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum var. cerasiformis Goldene Königen    
20 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
1 € / 1,5 €
 

Сәһифәләр:  L 
Сәһифәләр:  1 2 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.