Newsletter Help

Топдансатыш гијмәтләрин сијаһысы

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Чохиллик биткиләр, Сарымсаг Соғанаглар

Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D F G H I M P T Z 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
IN10  Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
16 € / 25 €
 
IN1  Adenium obesum Big Flowers   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
220 € / 240 €
 
IN2  Adenium obesum hybrids   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
85 € / 90 €
 
IN3  Adenium obesum Red   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
150 € / 170 €
 
IN4  Adenium obesum White   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
200 € / 220 €
 
IN5  Adenium somalense   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
200 € / 220 €
 
IN36  Alpinia malaccensis
Alpinia malaccensis  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
25 € / 35 €
 
IN39  Amomum dealbatum
Amomum dealbatum  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
35 € / 45 €
 
IN41  Antigonon leptopus   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
5 € / 8 €
 
IN50  Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)
Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
25 € / 30 €
 
IN51  Aristolochia ringens
Aristolochia ringens  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
30 € / 35 €
 
IN52  Aristolochia tagala
Aristolochia tagala  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
30 € / 35 €
 

Сәһифәләр:  A B C D F G H I M P T Z 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.