Newsletter Help

Топдансатыш гијмәтләрин сијаһысы

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Топдансатыш ҝүзәштләри вар. Тохумлар бүтүн дүнја үзрә сатылыр.Сәһифәләр:  A B C D F G H I M P T Z 
Сәһифәләр:  1 
Сифариш нөмрәси Нөвләрин ады Әмәлә ҝәлмә јери Гијмәт Авро илә
КПР үзвләри үчүн гијмәт / Үзв олмајанлар үчүн гијмәт
IN10  Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
16 € / 25 €
 
IN1  Adenium obesum Big Flowers   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
220 € / 240 €
 
IN2  Adenium obesum hybrids   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
85 € / 90 €
 
IN3  Adenium obesum Red   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
150 € / 170 €
 
IN4  Adenium obesum White   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
200 € / 220 €
 
IN5  Adenium somalense   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
200 € / 220 €
 
IN36  Alpinia malaccensis
Alpinia malaccensis  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
25 € / 35 €
 
IN39  Amomum dealbatum
Amomum dealbatum  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
35 € / 45 €
 
IN41  Antigonon leptopus   Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
5 € / 8 €
 
IN50  Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)
Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
25 € / 30 €
 
IN51  Aristolochia ringens
Aristolochia ringens  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
30 € / 35 €
 
IN52  Aristolochia tagala
Aristolochia tagala  
Һиндистан  
1000 тохумлар Сәбәтә (интернет-мағазаја) әлавә един
30 € / 35 €
 

Сәһифәләр:  A B C D F G H I M P T Z 
Сәһифәләр:  1 

Сијаһымызда истәдијиниз тохум вә битки нөвләрини тапа билмирсиниз? О заман онларын адларыны бизә јазын, сизә көмәклик етмәјә чалышарыг.


Сиз бу факты сәбәтә (интернет-мағаза) әлавә етмишсиниз.