Ychwanegu at cert siopa Dangos basged siopa  Er mwyn mynediad llawn rhaid iddych gofrestru. Oes ganddoch gyfrif yn barod? Mewngofnodi.
Newsletter Help
Change language Welsh (Cymraeg)

Sut i ddod yn aelod

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Fform Cofrestru Aelodaeth

Rydwyf eisiau fod yn aelod o KPR

Gwybodaeth Aelodau

Ers Medi 2007 allwch fod yn aelod o KPR hyd yn oed os nad ydych yn deall neu siarad yr iaith Slofacia.
Yn y flwyddyn 2000 ddechrewyd y clwb yn y iaith Slofacia. Ers hynny rydym wedi cael llawer o aelodau yn ymuno yn bennaf o Slofacia a Tsiec.
Nawr gallwch fwynhau manteision aelodaeth yn KPR Slofacia yn ogystal - ac nid oes ots pwy ydych chi neu yr iaith yr ydych yn siarad.
Rydym yn croeso unrhyw un o unrhyw le o amgylch y byd sydd yn hoffi planhigion. Ymunwch a ni nawr!
Yn anffodus mae un anfantais dal yn bodoli: Ni allwch ddarllen ein dyddiadur Clwb Botanix, os nad ydych yn deall un o’r ieithiau sydd ar gael o Botanix.
Ar y llaw arall, pam ddim dechrau eich dyddiadur eich hun yn iaith eich hun? Ymuno mewn trafodiaethau gyda garddwyr eraill sydd yn siarad yr un iaith, ac hefyd dechrau ysgrifennu neu gasglu erthyglau diddorol am arddio, planhigion ac ati. Ac yna cychwyn Botanix eich hyn, yn iaith eich hun!
Does dim unrhyw gyfyngiadau dros eich hunan-gyflawniad!
Ar y llaw arall, mae’r gwybodaeth tyfu yn benodol i garddwyr Slofac ac weithiau ddim yn gallu cael ei ddefnyddio mewn ardaloedd trofannol ac yn y blaen, felly bydd y treiglad o ieithau lleol yn rhywbeth dda i Botanix.

Aelodaeth o KPR Slofacia

Dyma rhesymau o pam ddylsech i fod yn aelod o KPR Slofacia:

1. Gall aelodau o KPR osod archebion gyda prisiau gwell. Dyma rhai esiamplau. (Nid oes cyfyngiadau minimol ar gyfer archebion.)

Pris aelodau KPR Pris i ddi-aelod %-disgownt
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Gall pob aelod pigo i fyny 5 samplau o hadau AM DDIM bob blwyddyn (heblaw palmau a hadau cycads, a hadau rhai rhywogaethau dethol) o’r banc hadau a Phlanhigion y KPR. Mae hawl gan Aelodau ar ben hynny i gael ddisgownt o 50% ar gyfer samplau eraill (y pris safonol yn 1 Ewro ar gyfer sampl; tra bod y pris ar gyfer KPR Mae aelodau yn 0,50 Ewro yn unig).

3. Mae archebion aelodau KPR yn cael ei prosesu cyn archebion ddi-aelod.

4. Ymgynghoriadau am ddim mewn 11 ieithoedd yn ystod y flwyddyn yn ymwneud a planhigion sy'n tyfu.

5. Gallwch ddefnyddio Gwasanaethau Cyfrid Agored.

Cyfrif Agored - Gwybodaeth am Cyfrif Agored
Mae Cyfrif Agored yn y ffordd fwyaf cyfforddus ar gyfer prynu ar y KPR. Rydych chi anfon arian cyn archebu unrhyw beth - pryd bynnag yr ydych yn dymuno archebu, bydd eich archeb yn cael ei godi yn erbyn eich Cyfrif Agored Balans ar unwaith. Mae hyn yn golygu nad oes angen i ni aros tan y taliad yn cael ei dderbyn cyn dechrau ar eich archeb, a gall eich archeb cael eu pecynnu a cludo ar unwaith. Gallwch ychwanegu arian at eich Cyfrif Agored unrhyw adeg, drwy ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau talu derbyn.
Unrhyw adeg a rydych eisiau ychwanegu arian at eich Agor Cyfrif, ysgrifennwch eich rhif personol er mwyn i ni ganfod y diben eich taliad. Yna gallwn ychwanegu arian at eich Cyfrif Agored cyn gynted ag mae eich taliad yn cael ei dderbyn. Nid oes cyfyngiadau ar gyfer ychwanegu arian at eich Cyfrif Agored. Mae'r balans ar eich Cyfrif Agored y byddwch yn gallu ei ddefnyddio cyn gynted ag mae eich arian wedi cael eu hychwanegu.
Os ydych yn dymuno talu eich archeb drwy ddefnyddio eich balans Cyfrif Agored, dim ond rhoi gwybod i ni gyda'r neges ganlynol: "Bydd fy archeb yn cael ei dalu gan ddefnyddio fy Cyfrif Agored Rhif XXXXXXX". Bydd eich archeb yn cael eu codi cyn gynted ag y mae yn gael ei brosesu a bydd yn cael ei anfon ar unwaith cyn gynted ag y mae yn barod.
Gallwch ofyn am arian gan eich Cyfrif Agored i gael ei ddychwelyd i chi. Ond, cadwch mewn cof y bydd rhaid i chi dalu ffi am yr arian yn cael ei dalu'n ôl i chi. Does dim ffioedd sy'n gysylltiedig wrth ddychwelyd eich arian via PayPal, a'r ffi uchaf ar gyfer dychwelyd eich arian drwy moneybookers.com. yw 0,50 Ewro. Does dim ffioedd am gymryd rhan ar gyfer dychwelyd eich arian gan drosglwyddiad banc yn y cartref y tu mewn i Slofacia a Tsiec. Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni am ffioedd eraill / dulliau talu eraill ar gyfer unrhyw wlad arall. Byddwn yn dychwelyd eich arian oddi wrth eich Cyfrif Agored o fewn 60 diwrnod ar ôl eich cais cael ei dderbyn.
Nodyn: Mae defnyddio Cyfrif Agored yn arbed arian i chi ar ffioedd ar gyfer trosglwyddo arian. Mae dim ond angen drosglwyddo eich arian yn ôl at eich Cyfrif Agored unwaith ac yna talu eich archebion o'r cyfrif hwn gymaint o weithiau ag y byddwch ei angen.
Unrhyw gwestiynau?

6. Os yw eich yn archebion yn y flwyddyn 2010 dros 80 Ewro, allwch archebu hadau neu planhigion i fyny at werth o 10 Ewro – am ddim!

7. Loteri blynyddol gyda gwobrau o 50, 30, a 15 Ewro i siopa am ddim gyda ni!

...a llawer o fanteision eraill a fyddwn yn gadael i chi wybod am.

Membership conditions

1. Mi fydd angen i chi lenwi Ffurflen Aelodaeth Cofrestru a talu ffi tanysgrifiad blynyddol o 10 Ewro cyn mis Mai 31of y flwyddyn yr aelodaeth. Mae'r arian aelodaeth-tanysgrifiadau yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygu gweithgareddau KPR o amgylch y byd.

Ffi blynyddol aelodau yn 2010:

(Aelodaeth yn para o 1.10.2009 tan 31.12.2010)

Tanysgrifiad Blynyddol Blwyddyn gyntaf Adnewyddu ar gyfer y flwyddyn nesaf
10 Euro 5 Euro

2. Dylech roi o leiaf 2 gorchmynion y flwyddyn gan Cynnigion y Clwb. Does dim terfyn isaf ar gyfer unrhyw archeb.

3. Gallwch hefyd dalu ddyledion gwirfoddol ynghyd â'ch tanysgrifiad aelodaeth a fydd hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygiad y rhwydwaith KPR o amgylch y byd.

Diddordeb mewn fod yn aelod o KPR? Mae yn hawdd! Ymunwch a ni nawr. Llenwi y Fform Cofrestru Aelodaeth yma.

Fform Cofrestru Aelodaeth

Rydwyf eisiau fod yn aelod o KPR


Rhaid ychwanegu yr eitem i fewn i eich basged Siopa.