Newsletter Help
Change language ‫ދިވެހި‬

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

KPR was officially established in 2000 in Slovakia in Europe; however, we supply seeds and plants from all over the world since 1998

Our main object is focused on joining gardeners around the world from all fields of interests to create a big database of seeds and plants (Seeds and Plants Bank of KPR) from around the world.

At present, we have 6 main branches (Slovakia, Czechia, Australia, India, Thailand, South Africa and Tanzania) and over 200 co-operators and seeds collectors all over the world.

Nowadays we are able to collect and supply over 10 000 species of plants from all over the world.

If you are looking for anything, you are at the right place! Although we do not have every plant in our collection yet, but we are expanding daily, step-by-step, seed-by-seed, plant by plant. We believe that soon we will be able to supply (almost) anything!

މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް


You have add this item into your Shopping Cart.