Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Ցիկադներ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Մադագասկար), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  C M 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
CYC5  Cycas calcicola
Cycas calcicola
Cycas calcicola
Cycas calcicola  
Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
100 € / 110 €

100 սերմեր Add to Shopping Cart
680 € / 690 €
 
CYC6  Cycas canalis 
Cycas canalis 
Cycas canalis   
Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
240 € / 250 €
 
CYC7  Cycas maconochiei    Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
80 € / 90 €
 
CYC8  Cycas pruinosa 
Cycas pruinosa 
Cycas pruinosa 
Cycas pruinosa   
Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
170 € / 180 €

100 սերմեր Add to Shopping Cart
1100 € / 1120 €
 
CYC9  Cycas silvestris
Cycas silvestris  
Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
120 € / 130 €
 
CYC3  Cycas thouarsii
Cycas thouarsii
Cycas thouarsii
Cycas thouarsii  
Մադագասկար  
100 սերմեր Add to Shopping Cart
500 € / 550 €

1000 սերմեր Add to Shopping Cart
4500 € / 4700 €
 

Էջեր:  C M 
Էջեր:  1 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.