Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Տատանվող փողառժեք

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Մենք ընդունում ենք մուծումներ հետեւյալ վալյուտայով՝

Եվրոպա Եվրո
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ) USD Ամերիկաի դոլար
Չեխիա Չեհական կրոնա

Եթե ցանկանում եք մուծել ինչոր ուրիշ վալյուտայով, օգտագործեք հետեւյալ տատանվող փողառժեքը՝

Չեխիա 1 € = 25 Kč
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ) 1 € = X USD (www)

Բուլղարիա 1 € = 1,95 лв.
Խորվաթիա 1 € = X Kn (www)
Հունգարիա 1 € = X Ft (www)
Լեհաստան 1 € = X zł (www)
Ռումինիա 1 € = X RON (www)
Սերբիա 1 € = X din. (www)

Օրինակ՝

սերմերի գինը 90 եվրո: 90*1,40=126 USD
Սերմերի գինը 90 դոլար: 90*0,72=64,8 Euro.

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.