Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Ավստրալիայի բուսականություն

New: Corylus jacquemontii Shop (Հնդաստան), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.Էջեր:  A B C D E G H I K L M N O P R S T V 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
E6  Acacia boormanii   Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E24  Acacia longifolia
Acacia longifolia  
Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E26  Acacia mangium   Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
0.7 € / 1.7 €

1 g սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.9 €
 
E27  Acacia mearnsii   Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E30  Acacia murrayana   Ավստրալիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E35  Acacia paradoxa   Ավստրալիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E36  Acacia pendula   Ավստրալիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E39  Acacia pulchella   Ավստրալիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
NZ1  Aciphylla dieffenbachii   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E51  Adansonia gregorii (baobab)
Adansonia gregorii (baobab)  
Ավստրալիա  
3 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.6 €

1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
500 € / 510 €
 
NZ2  Anemanthele lessoniana   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
L7  Anigozanthos bicolor   Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
L8  Anigozanthos flavidus Red
Anigozanthos flavidus Red  
Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
0.7 € / 1.7 €

1 g սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
L9  Anigozanthos maglesii   Ավստրալիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
NZ3  Anisotome lyallii   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
NZ6  Arthropodium cirratum   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
E68  Astartea fascicularis Pink   Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
NZ8  Astelia fragrans   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
NZ7  Astelia chathamica   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
L13  Atriplex nummularia   Ավստրալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 

Էջեր:  A B C D E G H I K L M N O P R S T V 
Էջեր:  1 


You have add this item into your Shopping Cart.