Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Դեկորատիվ խոտեր

New: Corylus jacquemontii Shop (Հնդաստան), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H J K L M N P S T V 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
S14  Aegilops neglecta   Բուլղարիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S13  Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis  
Խորվաթիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
F33  Agropyron pectinatum    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
F34  Agrostis canina    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
F35  Agrostis capillaris    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
F36  Agrostis gigantea    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
F37  Agrostis stolonifera    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
F38  Aira caryophyllea    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
5 € / 5.5 €
 
F39  Aira praecox    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
5 € / 5.5 €
 
S74  Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis  
Չեխիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
F40  Alopecurus geniculatus    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
F41  Alopecurus myosuroides    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
F42  Alopecurus pratensis    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
S75  Alopecurus pratensis   Ուկրաինա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
NZ2  Anemanthele lessoniana   Նոր Զելանդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
F43  Anthoxanthum odoratum    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
F44  Apera interrupta    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
S138  Arrhenatherum elatius   Շվեդիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1 € / 1.6 €
 
S189  Avena fatua   Սլովակիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
F46  Avenula pubescens    
50 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H J K L M N P S T V 
Էջեր:  1 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.