Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Բազմամյա բույսեր

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Մադագասկար), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X 
Էջեր:  1 2 3 4 5 6 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
H1  Acantholimon alatavicum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H2  Acantholimon litvinovii   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H3  Acantholimon puberulum   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H4  Acanthus hirsutus   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H6  Acinos alpinus    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H7  Aconitum brachypodum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H8  Aconitum gymnandrum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H9  Aconitum iochanicum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H10  Aconitum leucostomum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H11  Aconitum napellus    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H12  Aconitum nemorum   Կիրգիզիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H13  Aconitum pulchellum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H14  Aconitum rotundifolium   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H15  Aconitum talassicum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H16  Aconogonon alpinum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H17  Aconogonon alpinum   Ղազախստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H18  Aconogonon hissaricum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H19  Actinella scaposa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H20  Adonis chrysocyathus   Ղազախստան  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H21  Adonis vernalis     
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H22  Aethionema armenum   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H23  Aethionema caespitosa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H24  Aethionema caespitosum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H25  Aethionema eunomioides    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H26  Aethionema grandiflorum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H27  Aethionema iberideum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H28  Aethionema oppositifolium    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H29  Aethionema saxatilis    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H30  Aethionema saxatilis   Հունաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H31  Aethionema schistosum   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H32  Aethionema subulatum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H33  Agrimonia pilosa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H34  Achillea clavennae   Իտալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H35  Achillea erba    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
H36  Achillea holosericea   Հունաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H37  Achillea sp.    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
H38  Ajania tenuifolia   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H39  Alcea calwertii var. albiflora   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H40  Alectris sp.   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H41  Allium aflatunense    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
H42  Allium aflatunense   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H43  Allium altyncolicum    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H44  Allium amblyophyllum   Ղազախստան  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H45  Allium aucheri   Ռուսաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H46  Allium barsczewskii   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H47  Allium beesianum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H48  Allium beesianum Blue   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H49  Allium bekeczalicum   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H50  Allium caeruleum   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H51  Allium caesium   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H52  Allium caesium x caeruleum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H53  Allium caspium   Կիրգիզիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H54  Allium cernuum    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H55  Allium cf. beesianum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H56  Allium cirhosum   Սուրինեյմ  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X 
Էջեր:  1 2 3 4 5 6 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.