Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Բազմամյա բույսեր

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X 
Էջեր:  1 2 3 4 5 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
H1  Acantholimon alatavicum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H2  Acantholimon litvinovii   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H3  Acantholimon puberulum   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H4  Acanthus hirsutus   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H6  Acinos alpinus    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H7  Aconitum brachypodum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H8  Aconitum gymnandrum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H9  Aconitum iochanicum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H10  Aconitum leucostomum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H11  Aconitum napellus    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H12  Aconitum nemorum   Կիրգիզիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H13  Aconitum pulchellum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H14  Aconitum rotundifolium   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H15  Aconitum talassicum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H16  Aconogonon alpinum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H17  Aconogonon alpinum   Ղազախստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H18  Aconogonon hissaricum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H19  Actinella scaposa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H20  Adonis chrysocyathus   Ղազախստան  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H21  Adonis vernalis     
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H22  Aethionema armenum   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H23  Aethionema caespitosa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H24  Aethionema caespitosum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H25  Aethionema eunomioides    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H26  Aethionema grandiflorum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H27  Aethionema iberideum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H28  Aethionema oppositifolium    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H29  Aethionema saxatilis    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H30  Aethionema saxatilis   Հունաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H31  Aethionema schistosum   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H32  Aethionema subulatum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H33  Agrimonia pilosa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H34  Achillea clavennae   Իտալիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H35  Achillea erba    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
H36  Achillea holosericea   Հունաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H37  Achillea sp.    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
H38  Ajania tenuifolia   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H39  Alcea calwertii var. albiflora   Թուրքիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H40  Alectris sp.   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H41  Allium aflatunense    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.9 € / 2 €
 
H42  Allium aflatunense   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H43  Allium altyncolicum    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H44  Allium amblyophyllum   Ղազախստան  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H45  Allium aucheri   Ռուսաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H46  Allium barsczewskii   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H47  Allium beesianum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H48  Allium beesianum Blue   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H49  Allium bekeczalicum   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H50  Allium caeruleum   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H51  Allium caesium   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H52  Allium caesium x caeruleum   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H53  Allium caspium   Կիրգիզիա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H54  Allium cernuum    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H55  Allium cf. beesianum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2.7 € / 3.7 €
 
H56  Allium cirhosum   Սուրինեյմ  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
H57  Allium cyathophorum   Չինաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
H58  Allium cyathophorum var. farreri    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.7 € / 4.7 €
 
H59  Allium cyathophorum var. farreri   Կիրգիզիա  
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H60  Allium erubescens    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
H61  Allium fetisowii   Կիրգիզիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X 
Էջեր:  1 2 3 4 5 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.