Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Import Հարավաին Աֆրիկա

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Մադագասկար), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z 
Էջեր:  1 2 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
MW8  Abrus precatorius   Մալավի  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
MW9  Acacia albida (Faidherbia albida)   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW10  Acacia amythethophylla   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
JZ330  Acacia ataxacantha   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ331  Acacia borlea   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
MW11  Acacia galpini   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW12  Acacia gerrardii   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW13  Acacia nilotica   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW14  Acacia polycantha (Senegalia polyacantha)   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW15  Acacia sieberiana (Vachellia sieberiana)   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
JZ332  Acacia sieberiana var. woodii   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ243  Acokanthera oblongifolia   Հարավաին Աֆրիկա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
JZ244  Acokanthera oppositifolia   Հարավաին Աֆրիկա  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €
 
MW17  Aerroderis stuhlmannii   Մալավի  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
GH1  Afzelia africana   Գանա  
3 սերմեր Add to Shopping Cart
0.7 € / 1.7 €
 
MW18  Afzelia quanzensis   Մալավի  
1 սերմ Add to Shopping Cart
4 € / 5 €
 
JZ13  Agapanthus campanulatus ssp. campanulatus   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ14  Agapanthus campanulatus ssp. patens   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ15  Agapanthus caulescens ssp. angustifolius   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ16  Agapanthus caulescens ssp. caulescens   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ17  Agapanthus coddii   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ18  Agapanthus inapertus ssp. hollandii   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ20  Agapanthus inapertus ssp. inapertus White   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ19  Agapanthus inapertus ssp. inapertus   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ21  Agapanthus inapertus ssp. intermedius   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ22  Agapanthus inapertus ssp. pendulus   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ23  Agapanthus praecox Dwarf White   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ24  Agapanthus praecox Medium White   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ26  Agapanthus praecox ssp. minimus Adelaide   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ27  Agapanthus praecox ssp. minimus Storms River   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ25  Agapanthus praecox ssp. minimus   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ30  Agapanthus praecox ssp. orientalis Blue   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ28  Agapanthus praecox ssp. orientalis Mt Thomas   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ29  Agapanthus praecox ssp. orientalis Weaver   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ31  Agapanthus praecox ssp. orientalis   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ33  Agapanthus praecox ssp. praecox Floribunda   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ32  Agapanthus praecox ssp. praecox   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ245  Agathosma cerefolium   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ246  Agathosma gonaquensis   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ247  Agathosma ovata   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ333  Alberta magna   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
MW19  Albizia amara   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW20  Albizia harveyi   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
MW21  Albizia versicolor   Մալավի  
5 սերմեր Add to Shopping Cart
1.4 € / 1.8 €
 
JZ334  Allophylus dregeanus   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ335  Allophylus natalensis   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ115  Anchusa capensis   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ248  Anisodontea anomala   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ249  Anisodontea julii   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ250  Anisodontea scabrosa   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ336  Apodytes dimidiata ssp. dimidiata   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ1  Arctotis acaulis   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ116  Arctotis auriculata   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 
JZ2  Arctotis fastuosa   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.6 €
 
JZ117  Arctotis stoechadifolia   Հարավաին Աֆրիկա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
3 € / 3.5 €

30 սերմեր Add to Shopping Cart
3.5 € / 4 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z 
Էջեր:  1 2 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.