Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Սառնության դիմացկուն ծառեր եւ թփեր

New: Corylus jacquemontii Shop (Հնդաստան), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Տերեւները թափող ծառեր

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
F9  Sambucus ebulus    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
S1322  Sambucus ebulus   Սլովակիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1324  Sambucus nigra   Չեխիա  
50 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1323  Sambucus nigra   Սլովակիա  
50 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1633  Sambucus racemosa   Չեխիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
0.7 € / 1.7 €

100 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 6 €
 
S1436  Sorbus americana   Կանադա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
S1437  Sorbus aria   Չեխիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
0.7 € / 1.7 €

100 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 6 €
 
S1438  Sorbus aucuparia   Չեխիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1439  Sorbus commixta    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1440  Sorbus decora   Կանադա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
S1441  Sorbus discolor    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S285  Sorbus domestica   Չեխիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
E334  Spartium junceum   Հունաստան  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
F11  Staphylea pinnata    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
S1453  Styrax japonica   Ճապոնիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
S1458  Syringa amurensis    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1459  Syringa reflexa    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W 
Էջեր:  1 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:

You have add this item into your Shopping Cart.