Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Սառնության դիմացկուն ծառեր եւ թփեր

New: Corylus jacquemontii Shop (Հնդաստան), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Տերեւները թափող ծառեր

Մինիմալ պատվերը՝ միայն 1 փաթեթ: Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
S1530  Vaccinium macrocarpon    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1563  Viburnum macrocephalum    
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
F842  Viburnum opulus    
20 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 4.5 €
 
S1564  Viburnum opulus
Viburnum opulus  
Սլովակիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1565  Viburnum tinus   Իսրայել  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
1.5 € / 2.5 €
 
S1575  Vitis vinifera ssp. vinifera 14 odrôd / varieties   Չեխիա  
10 սերմեր Add to Shopping Cart
0.7 € / 1.7 €

100 սերմեր Add to Shopping Cart
4 € / 6 €

1000 սերմեր Add to Shopping Cart
28 € / 39 €

1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
15 € / 25 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W 
Էջեր:  1 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:

You have add this item into your Shopping Cart.