Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Մեծածախ սակագին

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Մադագասկար), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D F G H I M P T Z 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
IN10  Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
16 € / 25 €
 
IN1  Adenium obesum Big Flowers   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
220 € / 240 €
 
IN2  Adenium obesum hybrids   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
85 € / 90 €
 
IN3  Adenium obesum Red   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
150 € / 170 €
 
IN4  Adenium obesum White   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
200 € / 220 €
 
IN5  Adenium somalense   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
200 € / 220 €
 
IN36  Alpinia malaccensis
Alpinia malaccensis  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
25 € / 35 €
 
IN39  Amomum dealbatum
Amomum dealbatum  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
35 € / 45 €
 
IN41  Antigonon leptopus   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
5 € / 8 €
 
IN50  Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)
Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
25 € / 30 €
 
IN51  Aristolochia ringens
Aristolochia ringens  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
30 € / 35 €
 
IN52  Aristolochia tagala
Aristolochia tagala  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
30 € / 35 €
 

Էջեր:  A B C D F G H I M P T Z 
Էջեր:  1 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.