Newsletter Help
Change language Armenian (Հայերեն)

Մեծածախ սակագին

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Մադագասկար), Բազմամյա բույսեր, Սոխուկներ

Մեծածախ զեղչ: Սերմերը վաճառվում են ամբողժ աշխարհում:Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
Էջեր:  1 
Պատվերի համար Տեսակների անունը Country of origin Գին եվրոյով
Գին KPRի անդամների համար / Գին ոչ-անդամների համար
IN10  Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
16 € / 25 €
 
IN11  Abies pindrow   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN12  Abrus precatorius   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN14  Acacia auriculaeformis   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN16  Acacia catechu   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN18  Acacia concinna   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN20  Acacia dealbata   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN22  Acacia decurrens   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN24  Acacia farnesiana   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN26  Acacia ferruginea   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN28  Acacia holosericea   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN30  Acacia leucophloea   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN31  Acacia mangium   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
65 € / 85 €
 
IN33  Acacia mearnsii   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN34  Acacia nilotica   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN35  Acacia senegal   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN37  Acacia suma   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN38  Acacia tortilis   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN40  Acrocarpus fraxinifolius   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
65 € / 85 €
 
IN43  Adenanthera microsperma   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN45  Adenanthera pavonina   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN1  Adenium obesum Big Flowers   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
220 € / 240 €
 
IN2  Adenium obesum hybrids   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
85 € / 90 €
 
IN3  Adenium obesum Red   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
150 € / 170 €
 
IN4  Adenium obesum White   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
200 € / 220 €
 
IN5  Adenium somalense   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
200 € / 220 €
 
IN46  Adina cordifolia   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
65 € / 85 €
 
IN47  Aegle marmelos   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
70 € / 90 €
 
IN48  Aesculus indica   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN49  Achras zapota   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
80 € / 100 €
 
IN53  Ailanthus excelsa   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN54  Albizia chinensis   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN55  Albizia lebbeck   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN59  Albizia procera   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN61  Allamanda cathartica   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
75 € / 95 €
 
IN63  Alnus nepalensis   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
75 € / 95 €
 
IN36  Alpinia malaccensis
Alpinia malaccensis  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
25 € / 35 €
 
IN67  Alstonia scholaris   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
80 € / 100 €
 
IN39  Amomum dealbatum
Amomum dealbatum  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
35 € / 45 €
 
IN68  Anacardium occidentale   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN69  Andrographis paniculata   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
65 € / 85 €
 
IN70  Anethum sowa   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
55 € / 75 €
 
IN71  Annona squamosa   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN41  Antigonon leptopus   Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
5 € / 8 €
 
IN72  Antigonon leptopus   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
65 € / 85 €
 
IN73  Apium graveolens   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN74  Arachis hypogea   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN79  Argemone mexicana   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
50 € / 70 €
 
IN81  Argyreia nervosa   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
100 € / 120 €
 
IN50  Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)
Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
25 € / 30 €
 
IN51  Aristolochia ringens
Aristolochia ringens  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
30 € / 35 €
 
IN52  Aristolochia tagala
Aristolochia tagala  
Հնդաստան  
1000 սերմեր Add to Shopping Cart
30 € / 35 €
 
IN82  Artocarpus chaplasha   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
60 € / 80 €
 
IN83  Asparagus racemosus   Հնդաստան  
1 kg սերմեր Add to Shopping Cart
110 € / 130 €
 

Էջեր:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z 
Էջեր:  1 

Չեք կարող մեր ցուցակում գտնել ցանկացած սերմը կամ բույսը? Հաղորդեք մեզ ձեր պահանջները եւ մենք կփորցենք դրանք մատակարարել:


You have add this item into your Shopping Cart.