Newsletter Help
Change language Kannada (ಕನ್ನಡ)

ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ತಿಳಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು :

1. ನಗದು ಏರ್ ಮೇಲ್ ನೊಂದಾಯಿತ ಪತ್ರ[ನಾವು ಪಾವತಿಯನ್ನು € - Euro, CZK (ಜೆಕ್ ಕೊರೂನಾ) ಮತ್ತು USDನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ]
2. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ನಗದುನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಕ್ರೊಏಶಿಯಾ, ಜೆಕಿಯಾ, ಹಂಗರಿ, ಪೋಲೆಂಡ್, ರೊಮಾನಿಯಾ, ಸರ್ಬಿಯಾ
3. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ ಆದೇಶ)ನಮ್ಮ ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ / ಜರ್ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
4. ProPay ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ (ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ) ನಮ್ಮ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ / ರೊಮೇನಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
5. Eurogiro - OUR
6. WESTERN UNION *
7. ಪಾವತಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ - ನಾವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುದನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು

We do not accept PayPal or credit cards. We apologize for any inconvenience this may cause.

ನಿಮ್ಮ ನಗದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೆಕಿಯಾ ಶಾಖೆಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಕ್ರೊಏಶಿಯಾ, ಜೆಕಿಯಾ, ಹಂಗರಿ, ಪೋಲೆಂಡ್, ರೊಮಾನಿಯಾ, ಸರ್ಬಿಯಾ

ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು (ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ) ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು Swift ಕೋಡ್ ಮತ್ತು IBAN ಕೋಡ್ ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

* Due to the fact that picking up money sent by Western Union is time consuming, we charge 20 € fee when we pick up money sent by Western Union from Eurozone countries. If you live in Eurozone, we recommend you to send money by bank transfer (Euroland payments) - such bank transfer costs usually 0 € and receiving such payments is automatic.

ಅಂಚೆ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು Czechia ರಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದೆ. ನಾವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಡಗು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ತಿಳಿಸಿ ತಿನ್ನುವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ - ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ

ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂರೊ (€) ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ
250 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು
ಯೂರೋಪ್ - ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ 4 € 6 € 8 € 12 € ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮೇಲ್ಮೈ ಜಗತ್ತು 4 € 6 € 11 € 14 € ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ
ವಾಯು ಮೇಲ್ ವಿಶ್ವ (ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) 5 € 6 € 12 € 16 € ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ನೊಂದಾಯಿತ ಪತ್ರ - ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ

ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂರೊ (€) ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ
250 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು
ಯೂರೋಪ್ - ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ 5 € 6 € 10 € 14 € ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮೇಲ್ಮೈ ಜಗತ್ತು 5 € 8 € 12 € 15 € ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ
ವಾಯು ಮೇಲ್ ವಿಶ್ವ (ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) 7 € 9 € 14 € 20 € ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ

Express Delivery by EMS (Express Mail Service)

For some countries you can order Express Delivery service. Guaranteed delivery within 4 days after sending the order, online Track&Trace of the shipment, insurance included.

However, as for our experience with such services, this shiping method if often several times slower, that our standard shipping method (air mail letter or parcel). For example for Asian countries it sometimes took even 30 days to receive your order (although guaranted delivery is 4 days only!), while delivery time of the standard air mail letter / parcel to the same destination takes only 7 days. Therefore we do not recommend to use EMS services as it is much more expansive and unfortunately much more slower.

1998 ರಿಂದ 2008ರವರೆಗಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಇತಿಹಾಸ

1998 ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಸ್ಯಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

1998 ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಸ್ಯಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಬೀಜಗಳು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೇವಲ ಬೀಜಗಳ ಅರ್ಥವಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ (ಬೀಜಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಪರಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ )

ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಯೊರೋನಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು Kč (ಜೆಕ್ ಕೊರೂನಾ), ಮತ್ತು USDನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಋತುಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಬೀಜ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ತೊಂದರೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ (www.kpr.eu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ) ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಸರಕು ರವಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶದ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ KPRಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ರವಾನೆಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವು

ನೀವು ಆದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದ ಪಾವತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವಿಮೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. (ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಷ್ಟಾದರು ಇದ್ದರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.)

ಆದೇಶಗಳ ರದ್ದತಿ

ಒಮ್ಮೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು KPR ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಭರವಸೆ ಪತ್ರ

KPR ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:
- ಬೀಜಗಳು ತಾಜಾ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ವಿವರಣೆಯಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷಗಳ ಭರವಸೆ ಪತ್ರದ ಅವಧಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್

ಆದೇಶಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ KPRಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ, ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾದ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾದ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ KPR ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಿರಿ.

ATTENTION! Before placing an order find out about the plant import and phytosanitary regulations for your country. Do not import species forbidden by laws to your area. Many plants have become invasive weeds in far flung areas of the world, and while we cannot necessarily predict which plants will become invasive in which regions, most countries have lists of declared invasive weeds which people are requested not to grow, or can be prosecuted if they do grow them. Please consult your conservation authority, find out which plants you should not import and grow and take care that you do not unwittingly import any known or potential invasive aliens into your area.

When you place an order, you automatically herewith agree with the terms and conditions of the transportation company. Customers outside of the European Union: Please note that we cannot take any responsibility if your shipment is confiscated by you country due to your country's import laws, import permits or custom rules.


ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಸೇರಿದೆ.