Newsletter Help

Kouma pou pass komann

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Meyer mwayen pou pass ou komann, se adres nou li par nou magazin an ligne.

Ou kapav regle ou komann:

1. kass par lenvelop air mail [nou aksepte bann peyman an € (Euro), Kč (couronn chek), US$ (dolar US)]
2. par transfer banker domestik ou depo larzan dan nou kont banker lokal dan Bulgari, Croati, Chek, Hongri, Pologne, Roumani, Serbi
2. par transfer banker internasional (virman banker internasional) ou depo larzan dan nou kont banker an Slovaki / Almaye
4. par transfer banker internasional ProPay (lalist bann pei) a nou kont banker an Bulgari / Roumani
5. par Eurogiro - OUR
6. par lintermedier WESTERN UNION *
7. par tou lezot mwayen peyman- nou aksepte tou bann tip peyman pou rann ou bann asa pli agreab.

We do not accept PayPal or credit cards. We apologize for any inconvenience this may cause.

Ou bizin avoy ou peyman an kass ladres nou brans dan Chek. Ou bizin adres dan nou kont banker peyman par virman banker dan Slovakie, Bulgari, Croati, Chek, Hongri, Pologne, Roumani, Serbi

Boukou labank dan linion europeen pa fer peye bann fre ki ena ar virman banker internasional (transfer banker) dan linion europeen ( Slovaki enn manb linion europeen), si kod BIC (SWIFT) e kod IBAN finn done. Nou labank pena fre pou sa tip peyeman la.

* Due to the fact that picking up money sent by Western Union is time consuming, we charge 20 € fee when we pick up money sent by Western Union from Eurozone countries. If you live in Eurozone, we recommend you to send money by bank transfer (Euroland payments) - such bank transfer costs usually 0 € and receiving such payments is automatic.

Tarif parsel

Bann komann internasional expedie depi Chek. Get anba pou tarif parsel. Apre ki ou pass ou komann, ou pou konn tarif exakt pou tarif parsel.

EKONOMIK – san lasurans

Destinasion Tarif parsel an Euro (€) pou bann komann
ziska 250 g ziska 500 g ziska 1 kg ziska 2 kg plis
Lerop - La list bann pei 4 € 6 € 8 € 12 € Nou pou fer ou cone
Lemond par sirfas 4 € 6 € 11 € 14 € Nou pou fer ou cone
Lemond par avion (prioiter) 5 € 6 € 12 € 16 € Nou pou fer ou cone

LET ENREZISTRE – avek lasurans

Destinasion Tarif parsel an Euro (€) pou bann komann
ziska 250 g ziska 500 g ziska 1 kg ziska 2 kg plis
Lerop - La list bann pei 5 € 6 € 10 € 14 € Nou pou fer ou cone
Lemond par sirfas 5 € 8 € 12 € 15 € Nou pou fer ou cone
Lemond par avion (prioiter) 7 € 9 € 14 € 20 € Nou pou fer ou cone

Express Delivery by EMS (Express Mail Service)

For some countries you can order Express Delivery service. Guaranteed delivery within 4 days after sending the order, online Track&Trace of the shipment, insurance included.

However, as for our experience with such services, this shiping method if often several times slower, that our standard shipping method (air mail letter or parcel). For example for Asian countries it sometimes took even 30 days to receive your order (although guaranted delivery is 4 days only!), while delivery time of the standard air mail letter / parcel to the same destination takes only 7 days. Therefore we do not recommend to use EMS services as it is much more expansive and unfortunately much more slower.

Historik nou bann vant bann plant depi 1998-2008

Nonb bann lespes ki finn propoze depi 1998-2008

Nonb bann lespes ki finn propoze depi 1998-2008

KONDISONS ZENERAL

Bann term kouma semans, marsandiz e produi ki servi apre pa aplik zis pou semans, me osi pou bann plant ou tou lezot parti zenetikan enn plant (semans, plant, boutir, tisu meristematik, polen, etc…).

BAN LOF E PRI

Tou nou pri an Euro. Nou aksepte osi bann peyman an Kč (Kouronn chek) e US$ (dolar US). Bizin sanz tou peyman dan lezot lamone selon nou to desanz. Ban fre dexpedision pa dan tarif bann plant. Bann pri kapav varye selon sezon, akoz disponibilite ban lagrin e osi akoz difikilte rekolt, tretman e konservasion. Alor, nou pri kapav sanzer san preavi. Sa lalist pri (afise lor www.kpr.sk) ranplas bann la list presedan. Stok depann lor bann dernie vant realise. Verifie disponibilite ar nou avan peyeman silvouple.

KONDISIONS PEYMAN

Bizin resevwar peyman avan tou expedision. KPR bizin resevwar ou peyman dan 15 zur ki suiv konfimasion ou komann.

EXPEDISION

Nou expedie bann komann kan nou resevwar ou peyeman. Okenn responsabilite en ka perdi bann semans pandan traze, a moin si ou finn opte pou lasurans avan expedision. (tarif parsel ogmante).

ANILASION KOMANN

Bann komann ki finn pase et peye kapav cancel zis avek lacor KPR.

GARANTI

KPR akord 2 ans garanti kan:
- Bann semens frai, viable e kapav zerme.
- Bann semans et bann plant conform avek deskripsion e pena okenn bebet.
Garanti de 2 ans la aplike a partir date livrezon bann produi.

REKLAMASIONS E RETOUR

Bann komann controle pandan preparasion e reklamasion, pou nimport ki koz, bizin adrese par ekri et resevwar par KPR dan 15 zur travay ki suiv resepsion bann marsandiz.

KPR pa pou kapav aksepte reklamasion, kan bann semans la in endomazer, plante ou bien transporte dan ban move condision. Pa retourn nou bann semans la san nou lakor avan silvouple.

Le fai ki ou pass komann par ninport ki mwayen signifie ki ou aksepte ban term e kondision ki finn precise lao..

ATTENTION! Before placing an order find out about the plant import and phytosanitary regulations for your country. Do not import species forbidden by laws to your area. Many plants have become invasive weeds in far flung areas of the world, and while we cannot necessarily predict which plants will become invasive in which regions, most countries have lists of declared invasive weeds which people are requested not to grow, or can be prosecuted if they do grow them. Please consult your conservation authority, find out which plants you should not import and grow and take care that you do not unwittingly import any known or potential invasive aliens into your area.

When you place an order, you automatically herewith agree with the terms and conditions of the transportation company. Customers outside of the European Union: Please note that we cannot take any responsibility if your shipment is confiscated by you country due to your country's import laws, import permits or custom rules.


Ou finn azout sa lartik la dan ou panier.