Newsletter Help

Pleurote an huitre (Pleurotus ostreatus)

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Nou ofer bann spor pleurot an huître, ki souvan apele « semans » ou « plantil ».Se bann lagrin ki gagn enn tretman spesial ki rekouver par mycelium de pleurot an huitre. Ou kapav melanz sa bann lagrin la r lapay e ou fabrik ou prop kit pou kiltir. Lot fason kiltir pleurot an huitre, se met bann lagrin la avek mycelium lor diboi.

Ou kapav aste ti pake 100 gram ou an gran kantite au kg bann lagrin ki finn kontamine ar mycélium.

Bizin 1 kf lagrin pou 10-30 kg lapay.Paz:  A C E F G K P Q S T 
Paz:  1 
Nimero komann Nom lespes Pei dorizinn Pri an Euro
Pri pou bann manb KPR / Pri pou bann saki pa manb
MU2  Agaricus arvensis   Slovakie  
1 kg bann semans Met dan Tant
35 € / 40 €
 
MU3M  Agrocybe aegerita (100 g)   Slovakie  
1 semans Met dan Tant
15 € / 20 €
 
MU3  Agrocybe aegerita   Slovakie  
1 kg bann semans Met dan Tant
40 € / 45 €
 

Paz:  A C E F G K P Q S T 
Paz:  1 


Ou finn azout sa lartik la dan ou panier.