Tempoh penghantaran - Berapa lama yang diperlukan untuk menerima tempahan kamu

KPR - Kelab Para Pekebun - Cara menempah