ढुवानीको समय- तपाइको अर्डर प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ ?

KPR – मालीहरूको क्लब - कसरी अर्डर गर्ने