Newsletter Help
Change language Nepali (नेपाली)

तरकारी

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

न्यूनतम अर्डर १ प्याकेट मात्र। होलसेल छुट उपलब्ध छ। बीउहरू संसार भरि नै बेचिन्छन्र।पृष्ठहरू:  A B C D E F G H L M N O P R S T Z 
पृष्ठहरू:  1 
अर्डर संख्या प्रजातिको नाम देश मूल्य (यूरोमा)
KPR सदस्यहरूका लागि मूल्य / गैरसदस्यका लागि मूल्य
A91  Daucus carota ssp. sativus Anthonina
Daucus carota ssp. sativus Anthonina  
फ्रान्स  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €
 
A92  Daucus carota ssp. sativus Atomic Red
Daucus carota ssp. sativus Atomic Red  
 
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A93  Daucus carota ssp. sativus Berlicum
Daucus carota ssp. sativus Berlicum  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
1.7 € / 2.2 €
 
A94  Daucus carota ssp. sativus Blanche 1/2 Longue des Vosges
Daucus carota ssp. sativus Blanche 1/2 Longue des Vosges  
फ्रान्स  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €
 
A95  Daucus carota ssp. sativus Blanche à Collet Vert Hors Terre
Daucus carota ssp. sativus Blanche à Collet Vert Hors Terre  
फ्रान्स  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €
 
A96  Daucus carota ssp. sativus Cilindrica d'Ingegnoli
Daucus carota ssp. sativus Cilindrica d'Ingegnoli  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
1.7 € / 2.2 €
 
A97  Daucus carota ssp. sativus Cosmic Purple
Daucus carota ssp. sativus Cosmic Purple  
 
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A98  Daucus carota ssp. sativus Deep Purple
Daucus carota ssp. sativus Deep Purple  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €
 
A99  Daucus carota ssp. sativus Gniff    
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A100  Daucus carota ssp. sativus Chantenay
Daucus carota ssp. sativus Chantenay  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
1.7 € / 2.2 €
 
A101  Daucus carota ssp. sativus Kuroda
Daucus carota ssp. sativus Kuroda  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
1.7 € / 2.2 €
 
A102  Daucus carota ssp. sativus Kyoto Red
Daucus carota ssp. sativus Kyoto Red  
 
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A103  Daucus carota ssp. sativus Little Fingers    
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A104  Daucus carota ssp. sativus Longue lisse de Meaux    
3 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A105  Daucus carota ssp. sativus Nantese
Daucus carota ssp. sativus Nantese  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
1.7 € / 2.2 €
 
A106  Daucus carota ssp. sativus Rubrovitamina
Daucus carota ssp. sativus Rubrovitamina  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A107  Daucus carota ssp. sativus Snow White
Daucus carota ssp. sativus Snow White  
 
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A108  Daucus carota ssp. sativus Táborská žlutá   चेकिया  
10 बीउ Add to Shopping Cart
2 € / 2.5 €
 
A109  Diplotaxis integrifolia
Diplotaxis integrifolia  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
2.5 € / 3 €
 
A110  Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia  
इटली  
10 बीउ Add to Shopping Cart
1.5 € / 1.8 €

1 g बीउ Add to Shopping Cart
2.5 € / 3 €
 

पृष्ठहरू:  A B C D E F G H L M N O P R S T Z 
पृष्ठहरू:  1 

खोजेको बीउ वा विरूवा भेटिएन? कृपया आफ्नो आवश्यकताबारे हामीलाइ जानकारी गराउनुहोस्। हामी उपलब्ध गराउन प्रयास गर्नेछौं।


You have add this item into your Shopping Cart.