Newsletter Help
Change language Albanian (Shqip)

Lajmërimet për anëtarësim

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Forma e regjistrimit për anëtarësim

Dëshirojë te bëhem anëtar i KPR-se

Informata për anëtarësim

Nga muaji Shator 2007 ju mund te bëheni anëtar I KPR-se edhe nëse ju nuk flisni apo kuptoni gjuhen Sllovake.
Prej vitit 2000, njerëzit të cilët flasin apo kuptojnë gjuhen sllovake mund të bëhen anëtarë të KPR Sllovakia. Qysh nga ajo kohe ne kemi pasur shume anëtar kryesisht nga Sllovakia dhe Çekia.
Prej tani ju mund te kënaqeni me te gjitha dobitë e anëtarësimit ne KPR Sllovakia dhe nuk ka rendësi se kush je dhe ç’far gjuhe flet.
Ne jemi te hapur për te gjithë nga e gjithë bota te cilët i duan bimët. Na bashkohuni tani!
Megjithatë, nëse ju dëshironi, nuk është problem qe te fillojmë publikimin e revistës edhe ne versionin e gjuhës tuaj. Bashkohuni me kopshtaret e tjerë te cilët e flasin te njëjtën gjuhe si ju dhe ju mundeni te filloni te shkruani artikuj dedikuar kopshtit, bimëve etj dhe ju mund te filloni publikimin e revistës Botanix ne gjuhen e juaj!
Nuk ka pengesa për kryerjen nga ana e juaj.
Ne anën tjetër, informatat për kultivim qe janë te përshtatshme për kopshtaret Sllovak nuk mund te përdoren ne vendet tropikë e anasjelltas, kështu qe versioni i Botanix-it ne gjuhe tjetër do te ishte i dëshiruar.

Anëtarësimi ne KPR Sllovakia

Pse te bëhem anëtarë i KPR-se

1. Anëtaret e KPR-se mund ti paraqesin porosit e tyre për çmime me te mira. Shikoni disa shembuj me poshtë. (Nuk na limit me te ulet për një porosi.)

Çmimet për anëtaret e KPR-se Çmimet për jo anëtaret % zbritje
0,50 € 0,70 € 29%
0,70 € 0,90 € 22%
1,00 € 1,50 € 33%
3 € 4 € 25%

2. Çdo anëtarë mund ti mare çdovite nga 5 mostra me fara pa pagese (përveç farave te palmave dhe cikadave, dhe farave te disa llojeve te veçanta) nga Farat dhe bimët nga banka e KPR Llojet tjera me 50 % zbritje (çmimi i zakonshëm është 1 € për mostër; çmimi për anëtaret e KPR-se është vetëm 0,50 €).

3. Porosit qe vijnë nga anëtaret e KPR-se procedohen me herët se porosit e jo-anëtareve.

4. Konsultime pa pagese gjate gjithë vitit ne lidhje me rritjen e bimëve ne 11 gjuhe te ndryshme.

5. Ju mund ti shfrytëzoni shërbimet Llogaria e Hapur.

Llogari e hapur - Informata ne lidhje me Llogarinë e Hapur
Llogaria e Hapur është mënyra me e përshtatshme për blerje ne KPR. Se pari ju na dërgoni paratë dhe kur ta bëni porosinë pagesa do te behet nga llogaria juaj e hapur. Atëherë ne nuk kemi nevoje te presim përveç ne rast se pagesa juaj është bere dhe porosia juaj mund te dërgohet menjëherë pas paketimit. Ju mund ti shtoni fondet ne llogarinë tuaj te hapur ne çdo kohe, me çfarëdo mënyre te pagesës qe ne e pranojmë.
Kurdoherë qe dëshironi ti shtoni fondet ne llogarinë tuaj te hapur, shënoni numrin tuaj personal. Ne mënyre qe te identifikojmë qëllimin e pagesës dhe ti vendosim fondet ne llogarinë tuaj te hapur menjëherë pasi qe e pranojmë pagesën. Nuk ka limit për shtimin e fondeve ne llogarinë tuaj te hapur. Bilancin ne llogarinë tuaj mund ta shfrytëzoni menjëherë pasi qe te janë shtuar fondet.
Nëse dëshironi te bëni pagesën nga bilanci i Llogaris se Hapur, cekeni “Porosia ime do te behet nga Llogaria e Hapur me numër XXXXXXX. Pagesa e porosis do te behet menjëherë pasi qe te procedohet dhe do te dërgohet menjëherë pasi qe është bere paketimi.
Ju mund te kërkoni ne çdo kohe për kthimin e fondeve qe janë ne llogarinë tuaj te hapur. Mirëpo ta keni parasysh se ne do te ndalim shpenzimet te cilat do te bëhen për dërgimin e parave. Nuk ka tarifa nëse parat do ju kthehen me PayPal; maksimumi 0.50 € është tarife nëse ju kthejmë parat me Moneybookers.com. nuk ka tarifa nëse parat ju kthejmë neper bankat vendore ne Sllovaki dhe Çeki. Për tarifat për shtetet tjera dhe mënyrat e pagesës mos hezitoni te na kontaktoni neve. Ne do te ju kthejmë parat e juaja ne llogaria e hapur 60 dite pasi qe e kemi mare kërkesën e juaj
Shënim: Duke përdorur llogarinë e hapur ju do te kurseni para ne tarifat për transferimin e parave. Ju keni nevojë te bëni transferim e parave vetëm një here dhe pastaj mund te paguani nga llogaria juaj e hapur sa here qe është nevoja.
Ndonjë Pyetje?

6. Ne rast se gjate vitit 2019 porosia juaj është mbi 80 €, ju mund te bëni një porosi pa pagese për çfarëdo lloji te farave apo bimëve me vlefte prej 10 €.

7. Një here ne vite lotaria për blerje ne vlefte prej 50 €, 30 € dhe 15 €.

...dhe shume epërsi te tjera për te cilat ne do ju mbajmë te informuar.

Kushtet për anëtarësim

1. Ju duhet te plotësoni Forma e regjistrimit për anëtarësim dhe te paguani 10 € për anëtarësim një vjeçar qe duhet te paguhet deri me date 31 Maj te vitin te anëtarësimit. Abonimi përdoret për zhvillimet e KPR ne mbare boten.

Abonimi një vjeçar për vitin 2019

(Anëtarësimi i vlefshëm prej datës 1.10.2018 deri 31.12.2019)

Abonimi një vjeçar Viti i pare Përtëritja për vitin e ardhshëm
10 Euro 5 Euro

2. Ju duhet ti bëni dy porosi gjate një viti nga oferta e klubit. Nuk ka limit minimal për një porosi.

3. Se bashku me pagesën e abonimit për anëtarësim ju mund te paguani edhe një shume sipas dëshirës si donacion qe do te përdoret për zhvillimin e rrjetit te KPR ne mbare boten.

Nëse jeni te interesuar te bëheni anëtar i KPR-se? është shume lehte! Na bashkohuni menjëherë. Vetëm plotësoni ketë Forma e Regjistrimit për Anëtarësim.

Forma e regjistrimit për anëtarësim

Dëshirojë te bëhem anëtar i KPR-se


Keni shtuar këtë mall në koshin tuaj.