Newsletter Help
Change language Albanian (Shqip)

Si te porositni

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Mënzra më e mirë për porosi është dërgimi i porosisë përmes e-shitoreve.

Pagesën e porosis tuaj mund ta paguani:

1. me te gatshme, me dërgesë te regjistruar me aeroplan [pranojmë pagesën ne € Euro, Kč (Kruna Çeke) dhe USD.
2. përmes transferit bankar (pagesa vendase) ose me pagesen në llogarinë bankare Bullgaria, Kroacia, Çekia, Hungaria, Poloni, Rumania, Sërbia
3. përmes transferit bankar (pagesa monetare ndërkombëtare) apo pagesa me te gatshme ne llogarinë bankare ne Sllovaki
4. përmes ProPay transferit bankar (lista e vendeve) në llogarinë bankare të Procredit bank në Bullgari / Rumuni
5. përmes Eurogiro - OUR
6. përmes WESTERN UNION *
7. apo çfarëdo mënyrë tjetër te pagese – ne pranojmë te gjitha mënyrat e pagese me qellim qe te bëjmë blerjen tuaj sa me te lehtë.

We do not accept PayPal or credit cards. We apologize for any inconvenience this may cause.

Pagesa e juaj ne te gatshme duhet te dërgohet ne adresën e degës tone ne Çeki. Pagesa përmes transferimit bankar duhet te dërgohet ne llogarinë tone bankare ne Sllovakia, Bullgaria, Kroacia, Çekia, Hungaria, Poloni, Rumania, Sërbia

Shume banka ne Bashkimin Evropian mundësojnë pagesën ndërkombëtare te parave (transferim ndërkombëtare) ne shtetet e Bashkimit Evropian (Sllovakia tani është anëtare e BE) pa harxhime shtese ne rast se Swift dhe IBAN kodi ja dhëne. Banka jone nuk kërkon pagese shtese për këto pagesa.

* Due to the fact that picking up money sent by Western Union is time consuming, we charge 20 € fee when we pick up money sent by Western Union from Eurozone countries. If you live in Eurozone, we recommend you to send money by bank transfer (Euroland payments) - such bank transfer costs usually 0 € and receiving such payments is automatic.

Harxhimet Postare

Porosit ndërkombëtare dërgohen nga Republika Çeke. Harxhimet postare te cekura me poshtë janë vetëm për informimin tuaj. Vlera e saktë e harxhimeve postare do te ceket pasi qe te kemi mare porosinë e juaj.

EKONOMIKE - pa sigurim

Destinacioni Tarifa Postare (€) për porosinë
deri 250 g deri 500 g deri 1 kg deri 2 kg më shumë
Evropa - Lista e vendeve 4 € 6 € 8 € 12 € ju njoftojmë
Bota - dërgesa tokësore 4 € 6 € 11 € 14 € ju njoftojmë
Bota - dërgesa me aeroplan (prioritet) 5 € 6 € 12 € 16 € ju njoftojmë

DËRGESË E REGJISTRUAR - me sigurim

Destinacioni Tarifa Postare (€) për porosinë
deri 250 g deri 500 g deri 1 kg deri 2 kg më shumë
Evropa - Lista e vendeve 5 € 6 € 10 € 14 € ju njoftojmë
Bota - dërgesa tokësore 5 € 8 € 12 € 15 € ju njoftojmë
Bota - dërgesa me aeroplan (prioritet) 7 € 9 € 14 € 20 € ju njoftojmë

Express Delivery by EMS (Express Mail Service)

For some countries you can order Express Delivery service. Guaranteed delivery within 4 days after sending the order, online Track&Trace of the shipment, insurance included.

However, as for our experience with such services, this shiping method if often several times slower, that our standard shipping method (air mail letter or parcel). For example for Asian countries it sometimes took even 30 days to receive your order (although guaranted delivery is 4 days only!), while delivery time of the standard air mail letter / parcel to the same destination takes only 7 days. Therefore we do not recommend to use EMS services as it is much more expansive and unfortunately much more slower.

Historia e shitjes se bimëve nga viti 1998 deri 2008

Numri i llojeve qe kanë qene ne shitje nga 1998 deri 2008

Numri i llojeve qe kanë qene ne shitje nga 1998 deri 2008

KUSHTET DHE KONDITAT E PËRGJITHSHME

Termet farëra, mallra dhe produkte te cilat i përdorim këtu, nuk do te thotë vetëm farëra, por edhe bime, pjese te bimëve apo ndonjë material tjetër gjenetik i llojeve bimore (farëra, bime, kërcell, inde te shortuara, polen etj).

OFERTA DHE ÇMIMET

Te gjitha çmimet se pari janë te cekura ne Euro. Po ashtu pranojmë pagesa edhe ne CZK (Kruna Çeke), Dollar Amerikan. Pagesa me ndonjë valutë tjetër te pranuar duhet te behet sipas kursit te këmbimit. Tarifat e dërgesës nuk janë te cekura ne çmime. Çmimet tona mund te ndryshojnë sipas kushteve sezonale, qe rezulton ne gjetjen e farave dhe shkallen e vështirësisë se grumbullimit, rruajtjes dhe procedimit. Për ketë arsye çmimet tona janë subjekt i ndryshimit pa paralajmërim. Kjo listë e çmimeve (e publikuar ne www.kpr.eu) zëvendëson te gjitha listat e mëhershme. Asortimenti duhet te jete ne magazine qe te behet shitja. Ju lutem kontrolloni ne a gjendet asortimenti ne magazinë para se te bëni pagesën.

KUSHTET E PAGESËS

Pagesa duhet te behet para dërgesës. Pagesa juaj duhet te arrije ne KPR 15 dite pasi qe te keni marre konfirmimin e porosis tuaj ne KPR.

DËRGESA E POROSIVE

Kryesisht dërgesa e porosive behet menjëherë pasi qe te kemi pranuar pagesën tuaj. Nuk marrim përgjegjësi për farërat te humbura gjate transportit ne rast se nuk e keni zgjedhur opsionin me sigurim qe duhet te paguhet shtese.

ANULIMI I POROSIS

Porosit e bëra dhe te paguara mund te anulohem vetëm me pëlqim te KPR-es.

GARANCIA

KPR kryesisht japë dy vjet garanci për:
- farërat janë te freskëta e gatshme për jete dhe mbirje
- farërat dhe bimët janë te njëjtat si ne përshkrim dhe nuk kane parazitë
Garancia jone dy vjeçare fillon nga data e dërgimit te prodhimeve tona.

REKLAMIMET DHE KTHIMI I MALLIT

Te gjitha porosit duhet te inspektohen menjëherë pasi qe janë pranuar dhe çfarëdo pretendimi duhet te behet me shkrim dhe te pranohet nga ana e KPR-se ne afat prej 15 ditëve te punës nga dita e pranimit te mallit.

KPR nuk do te pranoj asnjë reklamim pasi qe fara është mbjell, transportuar keq, është trajtuar apo ruajtur. Mos i ktheni farërat pa mare pëlqimin tone paraprak.

Porosia e mallit ne çfarëdo mënyre tregon se i pranoni te gjitha kushtet dhe konditat.

ATTENTION! Before placing an order find out about the plant import and phytosanitary regulations for your country. Do not import species forbidden by laws to your area. Many plants have become invasive weeds in far flung areas of the world, and while we cannot necessarily predict which plants will become invasive in which regions, most countries have lists of declared invasive weeds which people are requested not to grow, or can be prosecuted if they do grow them. Please consult your conservation authority, find out which plants you should not import and grow and take care that you do not unwittingly import any known or potential invasive aliens into your area.

When you place an order, you automatically herewith agree with the terms and conditions of the transportation company. Customers outside of the European Union: Please note that we cannot take any responsibility if your shipment is confiscated by you country due to your country's import laws, import permits or custom rules.


Keni shtuar këtë mall në koshin tuaj.