Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Соокка даяныр ыяштар болгаш терезиннер - Инелиг үнүштер

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Эңне эвээш чагыдыышкын 1 упаковкадыр! Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.Арыннар:  A B C G L M P S T 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
Z1  Abies alba   Чехия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
95 € / 105 €
 
Z2  Abies amabilis   Канада  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
250 € / 260 €
 
Z3  Abies balsamea   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
260 € / 280 €
 
Z4  Abies cephalonica   Греция  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
150 € / 170 €
 
Z5  Abies concolor   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
270 € / 290 €
 
Z6  Abies fraseri   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
Z7  Abies grandis   Канада  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
270 € / 290 €
 
Z8  Abies koreana   Мурнуу Көрей  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
250 € / 260 €
 
Z9  Abies lasiocarpa var. arizonica   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
350 € / 360 €
 
Z10  Abies magnifica   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
3 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
260 € / 270 €
 
Z11  Abies nordmanniana   Грузия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
240 € / 250 €
 
Z12  Abies pindrow   Индия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

100 үрезиннер Корзинаже немээри
3,5 € / 6,5 €
 
Z13  Abies pinsapo Ronda, Sierra de las Nieves   Испания  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
330 € / 350 €
 
Z14  Abies procera   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
185 € / 195 €
 
Z15  Abies recurvata   Кыдат  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
Z16  Abies sachalinensis   Россия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
3,5 € / 4 €
 
Z17  Abies sibirica   Россия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
3,5 € / 4 €
 
Z18  Abies veitchii   Япония  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
420 € / 430 €
 

Арыннар:  A B C G L M P S T 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.