Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Цикастар

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Эңне эвээш чагыдыышкын 1 упаковкадыр! Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.Арыннар:  C M 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
CYC5  Cycas calcicola
Cycas calcicola
Cycas calcicola
Cycas calcicola  
Австралия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
100 € / 110 €

100 үрезиннер Корзинаже немээри
680 € / 690 €
 
CYC6  Cycas canalis 
Cycas canalis 
Cycas canalis   
Австралия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
240 € / 250 €
 
CYC7  Cycas maconochiei    Австралия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
80 € / 90 €
 
CYC8  Cycas pruinosa 
Cycas pruinosa 
Cycas pruinosa 
Cycas pruinosa   
Австралия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
170 € / 180 €

100 үрезиннер Корзинаже немээри
1100 € / 1120 €
 
CYC9  Cycas silvestris
Cycas silvestris  
Австралия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
120 € / 130 €
 
CYC3  Cycas thouarsii
Cycas thouarsii
Cycas thouarsii
Cycas thouarsii  
Мадагаскар  
100 үрезиннер Корзинаже немээри
500 € / 550 €

1000 үрезиннер Корзинаже немээри
4500 € / 4700 €
 

Арыннар:  C M 
Арыннар:  1 

садып саттынганы: Bowenia serrulata, Cycas cairnsiana, Cycas candida, Cycas maconochiei, Cycas media, Cycas megacarpa, Cycas ophiolitica, Cycas platyphylla, Lepidozamia hopei

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.