Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Солуур өртээ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Дараазында валюта биле доорт санашкын кылдыр хүлээп ап турар бис:

Европа Евро
Американың Каттышкан Штаттары (АКШ) USD Американ доллар
Чехия Чех кроназы

Өске бир валюта биле санажыр деп турар болзуңарза, бистиң курзувус аайы-биле санап алыр ужурлуг силер.

Чехия 1 € = 27 Kč
Американың Каттышкан Штаттары (АКШ) 1 € = X USD (www)

Болгария 1 € = 1,95 лв.
Хорватия 1 € = X Kn (www)
Венгрия 1 € = X Ft (www)
Польша 1 € = X zł (www)
Румыния 1 € = X RON (www)
Сербия 1 € = X din. (www)

Чижээ:

Үрезиннер 90 Евро өртектиг. 90*1,40=126 USD
Үрезиннер 90 АКШ доллары өртектиг. 90*0,72=64,8 Euro.

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.