Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Экзотик ыяштар болгаш терезиннер - Инелиг үнүштер

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Эңне эвээш чагыдыышкын 1 упаковкадыр! Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.Арыннар:  P W 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
DZ1  Pinus patula   Мексика  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
DZ2  Pinus pinea
Pinus pinea
Pinus pinea  
Италия  
5 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 

Арыннар:  P W 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.