Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Соокка даяныр ыяштар болгаш терезиннер

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Бүрүлүг ыяштар болгаш терезиннер

Эңне эвээш чагыдыышкын 1 упаковкадыр! Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.Арыннар:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W X Z 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
S2  Acer campestre   Словакия  
30 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S3  Acer ginnala   Кыдат  
30 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S1625  Acer monspessulanum Basque Montains   Испания  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
165 € / 185 €
 
S1626  Acer opalus Pyrenees (Pirineo axial)   Испания  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
165 € / 185 €
 
S4  Acer palmatum Atropurpureum   Япония  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
498 € / 524 €
 
S5  Acer platanoides   Словакия  
20 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S6  Acer pseudoplatanus   Словакия  
20 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S8  Acer saccharum   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
3 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
S9  Acer semenovii   Киргизия  
5 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
S16  Aesculus californica (12/2018)   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 үрезин Корзинаже немээри
2 € / 2,7 €

10 үрезиннер Корзинаже немээри
15 € / 19 €
 
S17  Aesculus hippocastanum   Чехия, Словакия  
3 үрезиннер Корзинаже немээри
1 € / 1,6 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
10 € / 15 €
 
S18  Aesculus chinensis (12/2018)   Кыдат  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
20 € / 22 €
 
S19  Aesculus pavia (12/2018)
Aesculus pavia (12/2018)  
Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 үрезин Корзинаже немээри
2 € / 2,7 €
 
S38  Ailanthus altissima   Словакия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S71  Alnus glutinosa   Чехия  
30 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S72  Alnus incana   Чехия  
20 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

100 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 3 €
 
S73  Alnus viridis   Чехия, Словакия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
112 € / 118 €
 
S83  Amelanchier alnifolia    
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S84  Amelanchier lamarckii   Канада  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €
 
S1585  Amelanchier ovalis   Словения  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
US10  Amelanchier utahensis   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
3,9 € / 4,5 €
 
S85  Amygdalus communis   Хорватия  
1 үрезин Корзинаже немээри
1,1 € / 1,5 €
 
S86  Amygdalus nana   Венгрия  
1 үрезин Корзинаже немээри
1,1 € / 1,5 €
 
S87  Amygdalus webbii (Prunus webbii)   Греция  
1 үрезин Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
S131  Arctostaphylos uva-ursi    
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
H250  Armeniaca vulgaris   Киргизия  
5 үрезиннер Корзинаже немээри
3,5 € / 4 €
 
S137  Aronia prunifolia   Чехия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
0,7 € / 1,7 €

100 үрезиннер Корзинаже немээри
4 € / 9 €
 

Арыннар:  A B C D E F G H J L M N P Q R S T U V W X Z 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.