Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Ногаа аймаа

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Эңне эвээш чагыдыышкын 1 упаковкадыр! Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.Арыннар:  A B C D E F G H J L M N O P R S T Z 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
A1  Abelmoschus esculentus Red Burgundy Okra    
5 үрезиннер Корзинаже немээри
1,3 € / 1,8 €
 
A2  Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot  
Индия  
30 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €

1000 үрезиннер Корзинаже немээри
16 € / 25 €
 
A3  Allium cepa Branca de Lisboa   Португалия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A265  Allium cepa Dolačka kapulica crvena (Red Dolac kapulica)
Allium cepa Dolačka kapulica crvena (Red Dolac kapulica)  
 
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A266  Allium cepa Dolačka kapulica žuta (Yellow Dolac kapulica)
Allium cepa Dolačka kapulica žuta (Yellow Dolac kapulica)  
 
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A268  Allium fistulosum Holandská (Dutch)    
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A267B  Allium fistulosum Maďarská (Hungarian)    
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A4  Allium schoenoprassum ssp. schoenoprasum    
50 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A5  Anethum graveolens   Словакия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A6  Arachis hypogaea
Arachis hypogaea  
Индия  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2,5 € / 3 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
50 € / 62 €
 
A7  Atriplex hortensis Green    
5 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A8  Atriplex hortensis Purple Opera    
5 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A9  Atriplex hortensis Triple Purple    
5 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A10  Avena nuda Siwek   Польша  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €

1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
1,5 € / 1,7 €
 
A11  Avena nuda   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
10 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A12  Avena sativa var. mutica nigra   Чехия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 
A13  Avena strigosa   Чехия  
50 үрезиннер Корзинаже немээри
2 € / 2,5 €
 

Арыннар:  A B C D E F G H J L M N O P R S T Z 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.