Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Чыылда үрезин садар өртээ

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.

Deadline for orders: 15. декабрь 2010, 20. январь 2011, 20. февраль 2011, 20. март 2011

Арыннар:  A B C D F G H I M P T Z 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
IN10  Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot  
Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
16 € / 25 €
 
IN1  Adenium obesum Big Flowers   Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
220 € / 240 €
 
IN2  Adenium obesum hybrids   Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
85 € / 90 €
 
IN3  Adenium obesum Red   Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
150 € / 170 €
 
IN4  Adenium obesum White   Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
200 € / 220 €
 
IN5  Adenium somalense   Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
200 € / 220 €
 
IN36  Alpinia malaccensis
Alpinia malaccensis  
Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
25 € / 35 €
 
IN39  Amomum dealbatum
Amomum dealbatum  
Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
35 € / 45 €
 
IN41  Antigonon leptopus   Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
5 € / 8 €
 
IN50  Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)
Aristolochia littoralis (Aristolochia elegans)  
Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
25 € / 30 €
 
IN51  Aristolochia ringens
Aristolochia ringens  
Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
30 € / 35 €
 
IN52  Aristolochia tagala
Aristolochia tagala  
Индия  
1000 үрезиннер Корзинаже немээри
30 € / 35 €
 

Арыннар:  A B C D F G H I M P T Z 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.