Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Соокка даяныр ыяштар болгаш терезиннер

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.

Deadline for orders: 15. декабрь 2010, 20. январь 2011, 20. февраль 2011, 20. март 2011

Арыннар:  A B C E F G H L M O P Q R S T V W 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
W1  Abies alba   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
95 € / 105 €
 
W2  Abies amabilis    
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
250 € / 260 €
 
W3  Abies balsamea   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
260 € / 280 €
 
W4  Abies cephalonica   Греция  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
150 € / 170 €
 
W5  Abies concolor   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
270 € / 290 €
 
W6  Abies grandis   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
270 € / 290 €
 
W7  Abies grandis   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
271 € / 285 €
 
W8  Abies koreana   Мурнуу Көрей  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
250 € / 260 €
 
W9  Abies lasiocarpa var. arizonica   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
350 € / 360 €
 
W10  Abies magnifica   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
260 € / 270 €
 
W11  Abies nordmanniana   Грузия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
240 € / 250 €
 
W12  Abies pinsapo Ronda, Sierra de las Nieves   Испания  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
330 € / 350 €
 
W13  Abies procera   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
185 € / 195 €
 
W14  Abies veitchii   Япония  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
420 € / 430 €
 
W15  Acer campestre   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
36 € / 39 €
 
W16  Acer ginnala   Кыдат  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
57 € / 61 €
 
W124  Acer monspessulanum Basque Montains   Испания  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
165 € / 185 €
 
W125  Acer opalus Pyrenees (Pirineo axial)   Испания  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
165 € / 185 €
 
W17  Acer palmatum Atropurpureum   Япония  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
548 € / 576 €
 
W18  Acer platanoides   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
34 € / 36 €
 
W19  Acer pseudoplatanus   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
37 € / 40 €
 
W20  Acer rubrum   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
289 € / 305 €
 
W21  Acer tataricum   Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
60 € / 70 €
 
W22  Alnus glutinosa   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
188 € / 198 €
 
W23  Alnus incana   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
209 € / 220 €
 
W24  Alnus viridis   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
123 € / 130 €
 

Арыннар:  A B C E F G H L M O P Q R S T V W 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.