Newsletter Help
Change language Tuvan (Тыва дыл)

Соокка даяныр ыяштар болгаш терезиннер

Become a KPR member, and enjoy cheaper prices immediately. Register here.

Delivery to 24 countries is now much cheaper. Click here to learn about new shipping fees to your country.

New: Adansonia (Мадагаскар), Хөй чыл үнүштери, Борбак дазылдар

Улуг санныг садып алыышкынга улуг чигелделер баралгадып турар бис. Үрезиннерни болгаш үнүштерни бүгү делегей чергелиг кылдыр чортуп турар бис.

Deadline for orders: 15. декабрь 2010, 20. январь 2011, 20. февраль 2011, 20. март 2011

Арыннар:  A B C E F G H L M O P Q R S T V W 
Арыннар:  1 
Чагыдылга саны Латин (ботаник) ады Тывылган чурту Еврода өртээ
КПР кежигүннеринге өртээ / Кежигүн болбаан чагыдыкчыларга өртээ
W1  Abies alba   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
95 € / 105 €
 
W2  Abies amabilis    
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
250 € / 260 €
 
W3  Abies balsamea   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
260 € / 280 €
 
W4  Abies cephalonica   Греция  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
150 € / 170 €
 
W5  Abies concolor   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
270 € / 290 €
 
W6  Abies grandis   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
270 € / 290 €
 
W7  Abies grandis   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
271 € / 285 €
 
W8  Abies koreana   Мурнуу Көрей  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
250 € / 260 €
 
W9  Abies lasiocarpa var. arizonica   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
350 € / 360 €
 
W10  Abies magnifica   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
260 € / 270 €
 
W11  Abies nordmanniana   Грузия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
240 € / 250 €
 
W12  Abies pinsapo Ronda, Sierra de las Nieves   Испания  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
330 € / 350 €
 
W13  Abies procera   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
185 € / 195 €
 
W14  Abies veitchii   Япония  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
420 € / 430 €
 
W15  Acer campestre   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
36 € / 39 €
 
W16  Acer ginnala   Кыдат  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
57 € / 61 €
 
W124  Acer monspessulanum Basque Montains   Испания  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
165 € / 185 €
 
W125  Acer opalus Pyrenees (Pirineo axial)   Испания  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
165 € / 185 €
 
W17  Acer palmatum Atropurpureum   Япония  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
548 € / 576 €
 
W18  Acer platanoides   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
34 € / 36 €
 
W19  Acer pseudoplatanus   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
37 € / 40 €
 
W20  Acer rubrum   Американың Каттышкан Штаттары (АКШ)  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
289 € / 305 €
 
W21  Acer tataricum   Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
60 € / 70 €
 
W22  Alnus glutinosa   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
188 € / 198 €
 
W23  Alnus incana   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
209 € / 220 €
 
W24  Alnus viridis   Чехия, Словакия  
1 kg үрезиннер Корзинаже немээри
123 € / 130 €
 

Арыннар:  A B C E F G H L M O P Q R S T V W 
Арыннар:  1 

Бистиң каталогувуста хереглетинген үрезиннерни болгаш үнүштерни тыпадыңар бе? Күзелиңер дугайында бистерге дамчыдыңар, ону күүседип чедирерин оралдажыр бис.


Бо чүвени корзинаңарже немеп алыр ужурлуг силер.